BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NEDİR?

Bilişsel Davranışçı Terapi

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NEDİR?

Bilişsel Terapinin temel mantığı, ruhsal bozuklukların birçoğunun altında yatan ortak mekanizmanın çarpıtılmış ya da işlevsel olmayan düşünceler olduğudur. Başka bir deyişle; kendimiz, yakın ilişkilerimiz ve yaşadığımız dünyaya ilişkin verdiğimiz anlamlar, düşüncelerimiz, kurallarımız, beklentilerimiz, temel inançlarımız bizim yaşadığımız olayları nasıl algılayacağımızı, yaşadıklarımıza nasıl tepki vereceğimizi, ne hissedeceğimizi etkilemektedir. Bu işlevsel olmayan düşünceler işlevsel olmayan tepkilere, duygulara ve çoğunlukla da fizyolojik belirtilere (çarpıntı, terleme, titreme, nefes kesilmesi gibi) yol açar. Kişi bu düşüncelerini öncelikle fark edip, değiştirip gerçeğe daha yakın hale getirebilirse duyduğu sıkıntı azalmaya başlayacak, işlevsel olmayan davranışları azalacak ve fizyolojik uyarılmışlık tepkileri de normale dönecektir.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Uygulama Alanları

Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu

Kaygı Bozukluğu Çeşitleri

  • Genel (Yaygın) Kaygı Bozukluğu
  • Panik Bozukluk
  • Sosyal Fobi (Toplumsal Kaygı Bozukluğu)
  • Özgül Fobiler