AİLE TERAPİSİ NEDİR

Aile Terapisi

AİLE TERAPİSİ NEDİR

Aile terapisinde temel amaç; tüm çabaya ve iyi niyete rağmen ilişkide pürüzler yaşayan aile bireylerini işlevsel bir iletişim sürecine hazırlamaktır. Bireylerin iletişim kopukluklarının onarılması ve ilişkilere yepyeni boyutlar kazandırmak, aile bağını güçlendirmekte ve beslemektedir.

Aile terapisi; kaygı odağı haline gelebilen fiziksel, ruhsal, toplumsal ve ekonomik stres faktörlerini hedef almaktadır. Tüm bu kategoriler, kişilerin sağladığı bilgilenme düzeyine göre değişkenlik gösterir. Peki bu değişkenlik nasıl sonuçlar yaratır? Birlikte karara varmak ne derece önemlidir? Görüş ayrılıklarının ilişkideki etkisi nasıl olmalıdır? Evlilik, kadınlar için geçerli yegane meslek olarak mı algılanmaktadır? Yoksa ayrılma olanağı daima göz önünde bulundurulması gereken bir seçenek olarak mı görülmelidir? Modern yaşamın çelişkileri arasında bocalayan eşlerin birbirlerine olan ilgisi ve sevgisi onlara ne ölçüde yardımcı olmaktadır?

Aile terapisi, tüm çabalarına ve iyi niyetlerine rağmen ilişkilerinde pürüzler yaşayan çiftlere ve aile bireylerine işlevsel bir iletişim süreci kazandırır. Yalnızca evlilik ilişkisini değil bireysel ruh sağlığını da onaran bu destek, ilişkileri canlandırmaktadır. İletişimin gücünün farkına varan çiftler ve aile bireyleri çok daha akılcı, huzurlu ve başarılı bir ilişki sürdürmektedir.

Aile terapisi, bireyleri birbirlerine ulaştıran sağlam bir iletişim köprüsü inşa etmektedir.