ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

Nlp Tedavisi

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

Çağdaş Psikoterapi yaklaşımlarından olan Çözüm Odaklı Kısa Terapi, geleneksel kuramlardan farklı olarak kısa süreli, geçmiş yerine geleceğe odaklanan, sorundan çok çözüm konuşmalarının üzerinde duran, somut tekniklerin kullanıldığı, daha az kapsamlı, tümevarımsal ve iyimser bakış açısına sahip bir model olarak tasarlanmıştır

Problemlerin çözümüne yönelik değişimler yoluyla ilerlerken; danışanın kısıtlı yönlerinden çok güçlü yanları ve kaynakları üzerine geleceği yapılandırmanın en iyi yollarını bulmak, çözüm odaklı kısa süreli terapi yaklaşımının temel ilkelerinden sayılabilmekte çözüm konuşması veya çözüm üzerinde konuşmak, soruna bakmaksızın devam etmek, değişim yaratmak ve geliştirmek istenen yaşam yönlerini araştırmaktadır. Bunun yanı sıra bireylerin yetersiz yönlerinden çok güçlü yönlerini ve sınırlı yönlerinden çok olanaklarına vurgu yapmaktadır.

Çözüm odaklı terapi, öncülü olan kısa aile terapisi ile başlamış ve geliştirilerek günümüzde, sosyal hizmetler, depresyon, bağımlılık, cinsel taciz, okul, çocuk ve ergen sorunlarına kadar birçok konuda olumlu sonuçlar veren bir terapi yöntemi olmakta ve bugün ve gelecek adına geçmişten uzak duran tutumuyla geleneksel yöntemlerden ayrılmaktadır. Çözüm odaklı terapi, danışanın yaşamındaki hedefleri belirlemesine, danışanın benzer problemlerle geçmişte üstesinden gelebildiği istisna durumlara ve geleceğin yapılandırılmasına odaklanmakta ve bu yaklaşımda önemli olan danışanın geçmişi değil; şu andaki durumu ve geleceği olmasıdır. Çözüm odaklı terapi danışmanlar, sorunlar üzerinde değil; çözümler üzerinde durmakta ve danışanın problem çözme yeteneklerine odaklanmaktadır.

Çözüm odaklı terapi yaklaşımında hiç kimsenin problemsiz bir hayatı olamayacağı, sorunların nedenlerini bilmenin zorunlu olmadığı ve bu problemlerin ancak planlanarak adım adım çözümlenebileceği bir anlayışı hakim olmakta dolayısıyla terapist kişinin problem çözme yeteneklerine odaklanmakta ve kişinin içinde bulunduğu problemi çözmekte kullanmaktadır.