TRANSAKSİYONEL ANALİZ

Nlp Tedavisi

TRANSAKSİYONEL ANALİZ

TA psikolojide gelişim, kişilik, kişilerarası ilişkiler, iletişim, danışma/terapi, yaşam ve psikoterapi gibi geniş bir yelpaze üzerinde insan davranışlarını olumlu olarak inceleyen iyimser bir yaklaşımdır . TA bir iletişim teorisidir, çünkü iletişim transaksiyonlar bütünüdür ve TA transaksiyonları incelemektedir. Kurama adını veren transaksiyon kavramı, bireyler arası etkileşimde bir uyarıcı ve tepkiden oluşmaktadır . Bu durumda iki kişi bir araya geldiğinde etkileşim başlamakta ve kişilerarası etkileşimde birinin diğerini tanıdığına dair bir belirti göstermesi veya konuşması transaksiyonel uyaran, diğerinin transaksiyonel uyarana yanıtı ise transaksiyonel yanıt olarak adlandırılmaktadır .

Kişilik kuramı olarak TA, insanların içerisindeki kişilik yapılarına odaklanarak kişiliğin yapısını ortaya koymaktadır. Bir başka ifadeyle, insanın içindeki farklı kişilik yapılarının hangi durumlarda, nasıl ortaya çıktığına ve bireyin bu durumlarda nasıl davrandığına odaklanmaktadır. Gelişim kuramı olarak TA, insanın çocukluk döneminin ileriki yaşlarını nasıl etkilediği ve çocukluk döneminde alınan kararlarla insanların hayatlarının nasıl şekillendiği ile ilgilenir. Bir diğer kuram olan Psikopatoloji kuramı olarak da TA, çocuklukta alınan kararların yetişkinlik dönemindeki hayatta ne tür sorunlar yarattığı üzerinde durmaktadır.